نمایشگاه نفت و گاز 98


شرکت مهندسی صبا الکتریک از شما جهت بازدید از توانمندیهای خود دربیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی ، دعوت به عمل می آورد.

مکان :محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران

زمان: 97/02/11 لغایت 97/02/14